Välj rätt färg för taket

Taket är en viktig del av alla byggnadskonstruktioner. Dels ska det fungera som ett skydd mot naturens krafter samtidigt som det sätter stilen för hela fastigheten. Alla tak behöver därför besiktigas med jämna mellanrum och vissa taktyper mår bra av att målas. Men det gäller att välja rätt färg för att få ett bra resultat!

Måla plåttak

Det är framför allt tak av plåt som behöver målas med jämna mellanrum, annars kan det börja rosta och i värsta fall släppa igenom vatten. För både besiktning, reparationer, omläggning och målning är det rekommenderat att anlita ett modernt plåtslageri för jobbet. Att arbeta på tak kräver kunskap, erfarenhet och rätt typ av säkerhetsutrustning. Men oberoende av om du anlitar proffs eller ger dig på att måla taket själv så är det viktigt att välja rätt typ av färg.

För ett bra resultat när du målar plåttak är underarbetet viktigt, du behöver grundligt rengöra hela taket för att få bort skräp och föroreningar. Om du upptäcker rost behöver du skrapa bort all rost för att säkerställa att du får bort hela rostangreppet. Måla sedan de partier som rostatmed en speciell rostskyddsfärg.

Om du istället ska måla nyare förzinkade eller fabriksmålade tak ska du använda en grundfärg speciellt anpassad för plåt. Grundfärgen kommer att göra så att nästa lager av färg fäster bättre. Sedan målar du hela taket med plåtfärg i den kulör du valt, använd en roller med eller utan förlängningsskaft för att komma åt ordentligt. Tänk på att du behöver använda säkerhetslina när du jobbar på tak, det är lätt att överskatta sin egen förmåga och att tappa balansen på höga höjder kan vara väldigt farligt.

Hur ofta ska taket målas?

Hur ofta du behöver måla ditt plåttak beror bland annat på var i landet du bor. Tak som utsätts för mycket väder och vind, behöver av naturliga skäl målas oftare. Intervaller mellan 5 och 10 rekommenderas.

shesha