Färger lyser upp tillvaron

Vi omges av färger överallt, både i naturen och i inomhusmiljöerna, och det är svårt att tänka sig en tillvaro utan färg. Att vi kan se färger är en fysiologisk process. Det är elektromagnetisk strålning inom olika våglängder som når olika ytor som reflekterar denna strålning. Ljuset når ögats näthinna och vidarebefordras till hjärnans syncentrum och vi ser olika färger beroende på våglängdssammansättningen. Det är syncellerna tapparna som styr färgseendet. Färg är ju också det man målar med, och målat har människan gjort i alla tider. Moderna målarfärger består av färgpigment, lösningsmedel och bindemedel. Bindemedlet håller samman färgpigmentkornen till ett sammanhängande skikt och lösningsmedlet gör färgen mer lätthanterlig. När lösningsmedlet avdunstar och bindemedlet torkar blir det en fin målad yta. Måleriföretagen i Sverige är bransch- och arbetsgivarorganisationen som vill främja det professionella måleriet. Fackförbundet för målarna är Svenska Målareförbundet. De vill ta tillvara målarnas intressen och det är Sveriges äldsta fackförening.

Färglära genom färgcirkeln

För att lära sig hur man bäst kan kombinera ihop olika färger är färgcirkeln till bra hjälp. Den indelas i kvadranter med grundfärgerna gult, rött, blått och grönt. Rött, blått och gult är primära färger som inte kan fås genom att blanda andra färger. Orange, lila och grönt är sekundära färger som man får fram genom att blanda de primära färgerna. Sedan har färgerna också olika egenskaper såsom färgton, mättnad, färgstyrka, klarhet och ljushet. Genom gråskalan, det vill säga från vitt över grått till svart, får man färgerna ljusare eller mörkare. Färgerna indelas även i varma och kalla med rödorange som den varmaste och blågrönt som den kallaste. Varma färger är heta och uppiggande och kalla färger är svala och lugnande. Genom att kombinera färger som är varandras motsatser kan man få spännande effekter. Välj färg alltefter den stämning du vill förmedla!

shesha