Varningsljus och färg

Behöver du skaffa varningsljus till ditt eller ditt företags fordon och har börjat fundera på vilken färg de ska ha? Kanske har du hamnat i djupare grubbel på färgers betydelse och användningsområden? Låt oss titta närmare på det här med varningar, ljus, färger och teknik.

Vilken färg ska varningsljusen ha?

När du ska välja vilka varningsljus du ska skaffa till ett fordon är det viktigt att tänka igenom vad de ska ha för färg. Gult, orange, vitt eller blått ljus kan signalera olika saker och dra till sig mer eller mindre uppmärksamhet. De olika färgerna kan också upplevas på skilda sätt om de används på en ljusramp, på enskilda lampor, eller om det är ett roterande ljus. Finns det en praxis för den typen av varningsljus du vill skaffa eller den typen av verksamhet där varningsljusen ska användas är det bra att följa den. Det är till exempel begränsat vilka yrkesgrupper som får använda sig av blåljus. Vid vägarbeten, bärgning med mera är det orange ljus som ska användas, och det förmedlar att arbete pågår på ett sätt som de flesta förstår utan att de till exempel behöver läsa på en skylt.

Färgers betydelse

Färger kan påverka oss känslomässigt, vilket går att se i många olika sammanhang. Ett av de vanligaste tillfällena när du förmodligen tänker på det är när du väljer färger för att inreda ditt hem. Då ska gult ge energi, blått ge lugn och grönt skapa harmoni, för att ta några exempel. Om det verkligen fungerar kan nog skilja sig åt från person till person. Det du kanske inte tänker på är att varningsljus också använder sig av de här mekanismerna. En del saker fungerar inte så utan är något inlärt, som att blåljus innebär en utryckning från ambulans, brandkår eller polis, vilket ju inte alls är något lugnande även om blått normalt är en färg som förknippas med lugn. Annan användning av färger vid varningsljus kan vara för att vi ska få en mer intuitiv förståelse, till exempel att rött signalerar fara och kan få oss att spontant rygga tillbaka.

Nya användningsområden för färg

Att tänka på hur färger kan användas är riktigt intressant, och det blir ännu mer intressant att titta på hur ny teknik använder sig av färg. Det finns helt nya användningsområden där det experimenteras med färg på ett sätt som snarare är tekniskt än estetiskt, och där de känslomässiga reaktionerna inte har någon betydelse. Ett exempel är att forskare världen över försöker hitta sätt att dämpa effekten av klimatförändringarna, eftersom de kan påverka världen på så många sätt. Ett av de försök som görs handlar om att använda en extremt vit färg för att kyla ner jorden, vilket skulle kunna vara en hjälp eftersom det blir en motkraft till uppvärmningen av vår planet.

shesha