Färg för fasaden

Man kan inte bortse från att färg för fasader kanske är de färgtyper som måste vara allra bäst och tåla flest påfrestningar. En fasad är utomhus under hela året, och den utsätts för regn, snö, blåst, hagel och stark sol. Färgen ska dessutom hålla under flera års tid så att man inte behöver måla om lika ofta. Alla som någon gång har målat en fasad vet nämligen vilket stort arbete det innebär.

Välj rätt färg

När man ska måla om sin fasad är det väldigt viktigt att man väljer rätt färg att måla med. Om man tidigare har målat med en viss typ av färg måste man också se till att den färgen man ska använda fäster på den gamla färgen. Om man har använt putsfärg är det till exempel inte så effektivt att sedan måla putsen med akrylat då den snabbt kan spricka och flagna. En slammad tegelvägg går inte heller att måla med putsfärg utan att man gör ett ordentligt och tidskrävande förarbete.

Förarbetet är viktigt

Innan fasaden ska målas är det viktigt att man ser till att göra ett bra förarbete. Om fasaden har delar som måste bytas ut, om fasaden ramlar eller liknande måste det åtgärdas först. Efter det kan man börja måla. Det är viktigt att ta bort buskar med mera, alternativt täcka dem om man behöver måla precis där de sitter. Om den tidigare färgen flagnar är det också bra att skrapa bort alla flagor innan man målar på nytt. Annars kommer den nya färgen också att börja flagna av på samma ställen. Överlag är det bra att ta en stålborste och gå över hela fasaden för att få bort smuts och annat som kan ge ett sämre resultat när målningen med den nya färgen påbörjas. Genom att tvätta huset med speciellt fasadtvätt innan målningen kan man också få bort mögel, avgaser och en hel del annat som annars tenderar att sitta fast i färgen och fasaden. Att tvätta fasaden ordentligt och sedan låta den bli helt torr brukar ge det bästa resultatet av målningen.

Välja kulörer

Fasaden är ofta det man ser allra först när man tittar på ett hus. Det är därför viktigt att se till att man väljer en fasadfärg med en kulör som passar det aktuella huset. Om man bor i ett villaområde är det också ofta som så att det finns speciella regler som gäller för husens färger. Ett enskilt hus ska till exempel inte stå ut allt för mycket från resten av kvarteret. Det är klokt att fundera över de här sakerna innan man börjar förbereda målningen. Kanske är det trots allt klokast att hålla sig till en kulör nära den ursprungliga som finns på huset.

shesha