Färg efter temperament

Färg påverkar naturligtvis rummet och miljön. Det är något vi vet och människor påverkas också av färgerna omkring sig. Men vad många inte tänker på alltid är att alla människor har ett temperament att ta hänsyn till i färgvalet.

En del har ett milt temperament och andra ett mer hetsigt eller dynamiskt temperament. Här börjar det bli intressant. Olika människor med helt olika personligheter trivs i färger som motsvarar deras humör.

Bli bekväm med rätt färger som matchar din person

Om du är en person som vill dämpa ditt humör så är det inte alls säkert att det är lugna färger som är den rätta kuren mot det. Du kanske istället ska omge dig med färg som passar ditt hetsiga temperament. Det röda kanske matchar hur du mår och hurdan energi du har. När en människa omger sig med färg som passar ens läggning och energinivå så kan den kanske uträtta stordåd bara därför. I ett lugnt rum kanske du som har en hög energinivå blir trött och dåsig. Men i ett rum som är fullt av klara färger så kanske du börjar fungera som ditt optimala jag.

Då kan du till och med hitta en takläggare i Göteborg så inte taket börjar läcka, vilket kanske inte hade varit möjligt lika lätt i ett rum som är totalt motsatt ditt temperament.

Eller om du är en person som är lugn som en filbunke i rätt miljö så kanske du ska omge dig med färger som är lugna, harmoniska, lätt meditativa så att du kan samla dina tankar och din energinivå. Om du är en lugn och sansad person så kan det bli lite väl intensivt med starka färger omkring dig. Då kanske du inte fungerar så där lugnt och metodiskt som du brukar utan blir stressad och irriterad.

Färger gör skillnad – men på olika sätt för varje personlighetstyp

Ja, färger påverkar människan, det vet man efter olika tester. Men det är också viktigt att tänka på att olika personer påverkas i sin gärning olika i skilda miljöer. Om man är kvick och snar till skratt och hittar roliga repliker hela tiden så kan ett svalt och naturellt rum lugna dig så du blir stel och dämpad istället. Det är inte bara människorna omkring en som påverkar humör och aktivitet utan också färger och former. Nu är det inte så enkelt att ett rum i lugna färger är bra för alla. Ett sovrum får dock vara lugnt för alla personligheter. Att bli lugnad kan vara väldigt bra för somliga men sövande för andra. Det gäller att lära känna sig själv så man vet hurdant temperament man har. Men inte bara det. Hur just ditt temperament passar ihop med olika färger är något som du måste undersöka närmare. Det kan du göra genom att sitta med olika färgprover och titta länge på var och en av dem. Känn efter hur du mår och hur aktiv, lugn eller spirituell du känner dig inför de olika färgerna. Då vet du bättre om du ska satsa på att ha ett lugnt eller livligt färgat kök eller vardagsrum.

shesha