5 psykologiska effekter av färger

Det råder en liten tvekan om att färger kan påverka våra känslor. Det räcker med att bli påmind om regnbågens färger för att inse vilken kraftfull effekt färger har på oss. På samma gång har alla färger inte exakt samma psykologiska effekt och det kan förklara varför vi föredrar vissa färger framför andra. I själva verket har färger så stor effekt på oss att de inte bara påverkar vårt sinne utan också vårt beslutsfattande. Några betydande exempel på denna påverkan är våra shoppingvanor samt arbets- och träningsprestationer. Kunskap om färgers psykologiska effekter är därmed av hög vikt vid val av färger i olika situationer, till exempel inredning, kläder och målning. Överlag är de mest populära färgerna hos människor följande:

  • blå
  • röd
  • lila
  • grön
  • gul

Oavsett kultur och region stämmer denna kronologiska ordning på de mest populära färgerna ganska bra. Dra därför nytta av färgpsykologi när du anlitar en erfaren målare hos https://k3måleri.se för att måla om i huset. Härnäst redovisas vilka psykologiska effekter varje färg ger.

5 färger och deras psykologiska effekter

1. Blå: Detta är tveklöst världens mest populära färg, kanske för att den symboliserar naturens mest förekommande färg som havet och himlen. Psykologiskt sett inger blå lugn, pålitlighet och stabilitet. Den passar därför bra i sovrum. Dess mest kraftfulla och positiva effekt är att färgen lyckats reducera antalet självmord. Antalet självmord minskade med 75 procent på en järnvägsstation i Japan efter att dess väggar målades om i blått. Onekligen är därför färgen på goda grunder den mest populära.

2. Röd: Psykologiskt är rött en stimulerande och energisk färg. När det behövs energi, kraft och passion är denna färg ideal.

3. Lila: På ett psykologiskt plan stimulerar lila fantasin och förknippas vanligtvis med lyx och rikedom. Den är i likhet med blå ganska avkopplande fast med en krydda kreativitet och romantik.

4. Grön: Denna färg är liksom blå en vanlig färg i naturen och ger en lugnande effekt. Förutom dessa effekter har grön en energisk och uppmuntrande effekt på oss.

5. Gul: På samma sätt som röd färg är gul en energisk och varm färg. Dock kommer den ge en mer optimistisk och solig känsla där den används. Det är även den färg som mest av alla stimulerar intellektuella och kognitiva förmågor.

shesha