Övriga färger och teckningar

Nedan följer kort beskrivning av några färgvarianter som inte går in under tidigare kategorier.

 

Viltfärg
G_, har viltzoner och bältesindelade strån.

Enfärgat
 avsaknad av viltfärg och viltzoner, gg

Otter
avsaknad av viltfärg (har viltzoner), gogo el. gog

 


Lutino (lu)

Anlaget bleker täckfärgen och ögonen (till rött). Godkänd i viltgul (lutino) och viltgrå (lutino shadow).
 

 

Viltzonerna och den gula mellanfärgen bältesindelningen blir helt vita.

Hos den enfärgade färgerna påverkar chi-anlaget bara de gula varianterna.  För att förtydliga att de icke-gula har dubbelt chi-anlag kan de kallas 'enfärgad chinchilla'

Här blir viltzonerna helt vita.

Svart

Lutino shadow
A_ B_ C_ D_ G_ lulu

Lutino dove
A_ B_ C_ D_ gg lulu

aa B_ D_ E_ pp

A_ B_ C_ D_ go_ lulu

Brun

A_ B_ cc D_ G_ lulu

A_ bb D_ E_ pp

Lutino champange
A_ B_ cc D_ gg lulu

aa bb D_ E_ pp

A_ B_ cc D_ go_ lulu

Blå

A_ B_ C_ dd G_ lulu

A_ B_  dd E_ pp

Lutino silver
A_ B_ C_ dd gg lulu

aa B_ dd E_ pp

A_ B_ C_ dd go_ lulu

Brun/Blå

A_ B_ cc dd G_ lulu

A_ bb dd E_ pp

Lutino lavender
A_ B_ cc dd gg lulu

aa bb dd E_ pp

A_ B_ cc dd go_ lulu
 

Gul

Lutino
A_ bb C_ D_ G_ lulu

A_ bb C_ D_ gg lulu

A_ bb C_ D_ go_ lulu

Gul/Brun

A_ bb cc D_ G_ lulu

A_ bb D_ ee pp

A_ bb cc D_ gg lulu

A_ bb cc D_ go_ lulu

Gul/Blå

A_ bb C_ dd G_ lulu

A_ B_ dd ee pp

A_ bb C_ dd gg lulu

A_ bb C_ dd go_ lulu

Gul/Brun/Blå

A_ bb cc dd G_ lulu

A_ bb dd ee pp

A_ bb cc dd gg lulu

A_ bb cc dd go_ lulu

 

Stickelhårade
I standarden finns ingen genkod för stickelhåriga kaniner, det är därför lite okänt vilken gen det beror på. Färgen är godkänd på raserna svensk päls och thrönder.

Vit brunögd
Läs om färgen här

Mörkgrå
AA BB CC DD GG H
Denna färg kommer att utgå ur standarden 1 oktober 2016.

 
Ljusanlag
h på H-locus
H-locus uppmärksammas sällan på kaniner och de färgerna där det recessiva anlaget h är aktuellt är mycket ovanliga. h gör att färgen blir ljusare. Så mycket mer information om anlaget har jag inte hittat. Nedan följer de färger där h finns.
Ljusblå (blå beveren)
AA BB CC dd gg h
Denna färg beskrivs i standarden som intensivt ljusblå och glansfull färg. Den är en vanligt blå kanin som ljusanlag.


Bottenfärg: ljusblå
Ögonfärg: blågrå
Klofärg: hornfärgad

Ljus gråblå (gouwenaar)
AA BB CC dd gg h


Bottenfärg: mörkare än täckfärgen
Ögonfärg: blågrå
Klofärg: hornfärgad

Gråblå (lilla egern)
AA BB cc dd gg h


Bottenfärg: ska vara så lik täckfärgen som möjligt och får ej vara skarpt avgränsad
Ögonfärg: blågrå
Klofärg: mörkt hornfärgad

 

Till hemsidan