Övningar
Här finns lite övningar där du kan träna på dina kunskaper i kaninfärggsgenetik. Kommer nog att komma lite fler så småningom. Svaren finns längst ner på sidan. Har försökt kontrollera att allt blivit rätt, men det är rätt många koder så ser du ett fel så hör gärna av dig och meddela detta.

1. Vilken färg har en kanin med denna färgkod? Lättast tycker jag är om man utgår i från att den är viltgrå (A_ B_ C_ D_ G_) och ser vilka locus som skiljer sig från viltgrå.
A.  A_ B_ cc D_ gg B.  aa bb C_ dd G_ C.  A_ bb C_ D_ G_ D.  A_ bb cc dd go_


2. Samma sak igen, men nu blir det lite svårare.
A.  Aa Bb cc dd GG B.  Aam bb Cc D_ gg C.  achiam bjb CC Dd Ggo D.  AA Beb cc D_ G_


3.
Och ännu lite svårare.
A.  A_ BB Cc dd Gg Xx B.  Aachi B_ C_ Dd gog y1y2y3 C.  aman bb Cc DD gg Kk D.  aa Bb cc DD G_ xx


4. Vilka anlag bär dessa kaniner dolt?
A.  Aa bb CC DD gg B.  ama BB Cc dd GG C.  AA Beb CC Dd gog D.  AA Bb CC dd Gg


5. Skriv generella färgoden till...
A.  ... rysstecknad svart B.  ...järnblå C.  ... vit/egern japantecknad D.  ...wienertecknad isabella


6. Skriv färgkoden till...
A.  En svart kanin vars föräldrar är madagaskar och viltgrå.

 
B. En vit rödögd som fått ungar i färgerna vit rödögd, viltgrå och blå tillsammans med en blå.
 
C. En havanna vars föräldrar var svarta och mormor var blå. Den har även fått zobel tillsammans med en annan zobel. D. En vit blåögd vars föräldrar är wienertecknad blå och vit rödögd. Har gett avkommor i färgerna zobel blå, viltzobel, viltsiames och svart (alla wienertecknade) i samma kull.


7. Ojoj, dina kaniner rymde och beblandade sig med varandra för en månad sen och nu har en av dina honor nedkommit med fyra ungar. Honan är isabella. Ungarna är viltgul, isabella, madagaskar och zobelsiames brun. Det finns två möjliga hanar som är i färgerna viltgul och isabella, båda med okänd stam. Kan man säga säkert vem som är pappan? Varför, och hur vet man det?


8. Nämen oj, nu rymde kaninerna i grannens kaningård. Och även den här gången har en av honorna nedkommit med ungar. Honan är zobel blå (e: vit rödögd, u: zobel brun). Ungarna fick färgerna svart, vit rödögd, zobel blå och zobel brun. Det finns tre möjliga hanar: Aladdin (zobel brun, okänd stam), Bolero (svart, e: zobel blå, u: viltgrå) och Cinnamon (vit rödögd e: zobel blå, u: blå). Går det att säga vem som är pappan? Varför, och hur vet man det?


9. Vilka färger vet vi säkert att ungarna kan få i följande föräldrakombinationer?
A.   viltgrå + viltgrå B.   viltgrå + viltblå C.   viltgrå + viltsvart D. viltgrå + järngrå


10. Samma som 9:an, men snäppet svårare. Försök även skriva ut de kända färgkoderna på ungarna!
A.  brokad viltgul + zobelsiames brun
B.  White blå + schwarzgrannen blå
C.  gul/brun japantecknad + järngrå
D.  Viltröd + wienertecknad bourgogne


11. Vilka färger kan ungarna få om man gör dessa kombinationer?
A.   aa BB cc DD Gg + Aa Bb Cc DD gg
B.   Aa Bb CC Dd gg + Aam bb Cc Dd gg
C.   AA BBe Cc Dd GG Kk + AA Bb CC Dd gg
D.   Aa Bbj cc DD gg + AA Bb Cc dd Gg
       
       
       

Svar

1.
A: havanna (brun)
B. vit rödögd, eftersom den har aa på A-locus så spelar det ingen roll vad den har på de andra.
C. viltgul
D. otter beige

2.
A. lux
B. madagaskar
C. vit/svart japantecknad
D. järnbrun

3.
A. wienertecknad viltblå
B. tan svart
C. brokad zobelsiames brun (när man bara ser koden kan man inte säga vilken variant av brokning den har)
D. vit rödögd

4.
A. vit rödögd (albino)
B. vit rödöd (albino) och brunt
C. gult, blått och enfärgat
D. gult och enfärgat

5.
A.  an_ B_ C_ D_ gg
B.  A_ Be_ C_ dd G_
C. 
achi_ bj_ cc dd __
D.  A_ bb C_ dd gg Xx

6
A.  A_ Bb C_ D_ gg (gulanlag eftersom en gul förälder)
B.  aa B_ C_ Dd Gg (blåanlag för att den har gett blå, men kan inte vara blå själv eftersom den även gett icke-blått med en blå, måste själv vara viltfärgad eftersom den gett viltfärgas avkomma med enfärgad kanin, men måste ha anlag för enfärgat eftersom den gett enfärgat)
C.  A(a/an/am) B_ cc D_ gg (kan få zobelungar med en zobel vare sig den har anlag för vit rödögd, ryss eller zobel), (vi kan inte vara säkra på blåanlag eftersom det ligger så långt bak)
D.  Aa _b __ _d _g xx (vit rödögd anlag eftersom ena föräldern är det, kaninen den parades med måste varit zobel eller haft zobelanlag, vi vet inta vad den egentligen är för färg eftersom den är vit men vi vet att den har blåanlag (blå förälder), gulanlag (gul avkomma, viltsiamesen) och enfärgsanlag eftersom ena föräldern är enfärgad, sen om ungarna blev viltfärgade för att vår kanin är det eller den kanin den parades med det vet vi inte därav _g).

7.
Ja det går att säga säkert. Den viltgula är pappan. Två enfärgade kan inte få viltfärgade ungar eftersom viltfärg är dominant. Minst en av föräldrarna måste vara viltfärgad för att ungar ska kunna bli det. Eftersom mamman inte är viltfärgad så måste pappan vara det, alltså den viltgula.

8.
Ja, det går att säga. Det ät Bolero som är pappan. Vi vet det genom att vi kan utesluta de andra hanarna. Aladdin kan vi utesulta då han är zobel och två zoblar kan inte få helfärgade (A_). Cinnamon kan vi också utesluta, båda hans föräldrar har dubbla blåanlag (dd) och då måsta han också ha det. Eftersom vår hona som är zobel blå också har dubbla blåanlag så skulle kan hon bara få ungar med dubbla blåanlag tillsamman med Cinnamon. Och det blev ju ungar som inte var blå så han kan inte vara pappan. När det Gäller Bolero finns inget som säger att han inte kan vara pappan, han ha vit rödögd-anlag från tidigare generationer.

9
A. viltgrå, flera anlag kan ligga dolda men så länge vi inte vet det så vet vi bara att det kan bli viltgrått
B. viltgrå, ungarna kommer att få dolt anlag för blåanlaget, men viltblå ungar kan det bara bli om den viltgrå föräldern har anlag för det så att avkommorna har chans att ärva anlaget från båda föräldrarna och få det i dubbel uppsättning, och innan ungarna är födda och vi får veta om den viltgrå hade blåanlag så vet vi bara att det kan bli viltgrått
C. järngrå, viltsvart har järnanlaget i dubbel uppsättning och kommer alltid att nedärva ett av dem till varje avkomma, ungarna får inget järnanlag från den viltgrå föräldern (viltfärg kan ju inte bära järnanlag dolt), så alla ungar kommer att få järnanlaget i enkel uppsättning och bli järngrå.
D. viltgrå & järngrå, här kommer den järngrå som har järnanlaget i enkel uppsättning att nedärva det till teoretiskt sett hälften av avkommorna, den viltgrå nedärver inget järnanlag och ungarna kommer att bli antingen viltgrå (utan järnanlag) eller järngrå (med järnanlag i enkel uppsättning).

10
A. viltgul och brokad viltgul, Aam bb C_ D_ Gg, och även Kk om de blev brokade.
B. chinchilla blå,
achiachi Bb C_ dd Ggo
C. järngrå, A_ Beb Cc D_ GG
D. viltröd och wienertecknad viltröd, A_ Bb C_ D_ GG y1y2y3 , och även Xx om de är wienertecknade.

11
A. vit rödögd, svart, viltgrå, havanna och viltbrun.
B. svart, blå, madagaskar, isabella, zobel brun, zobel blå, zobelsiames brun och  zobelsiames blå
C.
viltgrå, järngrå, viltblå, järnblå, teoretisk 50% brokade
D. viltgrå, svart, viltbrun, havanna, gul/svart japantecknad och gul/brun japantecknad (de japantecknade kan både vara viltfärgade eller enfärgade)

 


Till hemsidan