Viltzobel

Färgkoder

Namn på andra språk

Mer information

Tysk: am_ B_ C_ D_ G_ Engelska: Sable Agouti Bottenfärg: -
Engelsk: A_ B_ cchl_ D_ E_ Tyska: Ögonfärg: -
  Finska : Luonnonsoopeli Klofärg: -
Norska:
Danska: Vildtzobel
 
Då färgen ej är godkänd för utställning finns ingen standard för hur den ska se ut.

Kommentar

Kallas ibland för 'falsk chinchilla' då de mörka varianterna kan vara väldigt lika den godkända färgen chinchilla. Detta är dock genetiskt två helt olika färger.
Ögonen kan ha rubinglans.

Vad säger färgkoden?
am_ B_ C_ D_ G_
Här kan vi se att det enda som skiljer denna färg från viltgrå är att den är dominant för zobel på A-locus. Det blir då en viltgrå med zobelteckning. Eftersom zobelanlaget bleker gul nästan helt för så försvinner den gula mellanfärgen och cremefärgen i viltzonerna och ersätts med vitt, så kaninen ser grå ut. Ibland kan man ana lite gul nyans, speciellt kring nosen.

Hur kan man skilja viltzobel och chinchilla åt? (se bild nedan)
- Viltzobel kan ibland ha en svag gul nyans kring nosen, det saknas chinchillan.
- På ljusa varianter av viltzobel kan man ana zobelteckning, på chinchilla är färgen jämt fördelen
- Viltzobel kan, pga. zobelanlaget, uppvisa rubinglans i ögonen, det gör inte chinchilla.
- Man kan även kolla på vilka färger som finns i stammen om man har den, två zoblar/viltzoblar kan ej få chinchilla, däremot kan två chinchillor få ungar som är zobel/viltzobel. Chinchilla är ju dominant över zobel.

Kan förväxlas med:
Förutom chinchilla, som nämns ovan, kan en ljus variant av viltzobel även förväxlas med en mörk viltsiames. Ett bra sätt att se skillnaden på är att siamesen har vit bottenfärg medan zobeln har mörk bottenfärg.

 

Bilder
(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Normalpälsad

Ljus variant

Fuchs

Bilden visar en ljus variant.

Rex

 

Lejonhuvad

Viltzobel kan vara så lik färgen chinchilla att man ibland bara genom att titta på stammen vet att den är zobel. Kaninen på den andra bilden har dock en tydlig zobelteckning.

Satin

Denna är även wienertecknad
 

Teddy

Ungar

Ljus och mörk viltzobel

Jämförelse

Chinchilla vs. viltzobel (rex)
     
     
 

Denna sida uppdaterades senast 170409

 

Till hemsidan