Viltsvart

Färgkoder

Namn på andra språk

Mer information

Tysk: A_ BeBe _ C_ D_ G_ Engelska: Bottenfärg: mörkblå
Engelsk: A_ B_ C_ D_ EsEs Tyska: Ögonfärg: mörkbrun
  Finska : Klofärg: mörkbrun
Norska:
Danska:
 
Kommentar

Missvisande namn som rent genetiskt borde vara namnet på den viltgrå färgen.

Den här färgen är lite lömsk då den tillsynes är helt svart. Att den är helt svart beror dock inte på att den är enfärgad svart utan, utan för att mellanfärgen på stråna och viltzonerna är mörka. I enkel uppsättning av järnanlaget Be syns fortfarande viltfärgen men i mörkare nyans, kaninen är då järngrå. När anlaget finns i dubbel uppsättning blir mellanfärgen och viltzonerna helt svarta och kaninen ser svart ut. Eftersom järnfärg endast syns i mellanfärg och viltzoner så syns den inte på enfärgade kaniner även om den rent genetiskt finns där. Järnanlaget kan ligga dolt hos äkta enfärgade kaniner men alltså ej hos viltfärgade. En del tror att viltsvart är när en kanin har viltfärgade föräldrar men så är det alltså inte, två viltfärgade kan inte ens få viltsvart eftersom järnanlaget måste komma från båda föräldrarna för att kunna uppträda i dubbel uppsättning. Svarta kaniner efter viltfärgade föräldrar är äkta svarta.

Eftersom anlaget Be är dominant på B-locus kan inte heller gulbaserade färger eller japanteckning bära järnanlag.

Vad säger färgkoden?
A_ BeBe _ C_ D_ G_
Detta är en viltgrå med dubbel uppsättning av järnanlaget Be. Järnanlaget i dubbel uppsättning gör att viltzonerna och mellanfärgen blir helt färgade i grundfärgen, som i den här fallet är svart, kaninen blir till synes svart, men är viltsvart.

Hur vet man om en kanin är svart eller viltsvart?
Enklast är att testpara med en äkta svart kanin. En äkta viltsvart som paras med en äkta svart kommer att kunna få järngrå ungar. Om den äkta viltsvarta bär på enfärgsanlag så kommer det även att kunna bli äkta svarta avkommer (dessa kommer dock att bära på järnanlag). En äkta svart som paras med en äkta svart kommer endast att få svarta ungar. Så, om två svarta kaniner får järngrå avkommor, så är den ena egentligen viltsvart ;)

Ibland går det även att titta på föräldrarnas färger för att veta vilken färg det är. Eftersom viltfärgade kaniner, som nämndes ovan, inte kan få viltsvarta avkommor vad de än paras med så måste svarta kaniner med en viltfärgad förälder vara äkta svarta. Båda föräldrarna måste ha järnanlag för att avkommorna ska kunna få dubbla järnanlag och bli viltsvarta. Tex kan en järngrå och en äkta svart med järnanlag få viltsvarta avkommor, men tänk på att svarta avkommor efter dessa även kan vara äkta svarta.

Vanliga färgfel:
Glanslös täckfärg
Ljus bottenfärg
Rostanstrykning, ojämn färg
Ojämn bottenfärg

Kan förväxlas med:
Svart

Ur standarden:
Färgen är djupt svart med stark glans. Täckfärgen ska gå så längt ner i hårbotten som möjligt. - Skaf

Bilder
(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Normalpälsad

Fuchs

Rex

 bild saknas

Lejonhuvad

bild saknas
 

Satin

bild saknas
 

Teddy

bild saknas

Ungar

bild saknas

 

     
     
 

Denna sida uppdaterades senast 170201

 

Till hemsidan