Rhinsk scheckteckning

Färgkoder

Namn på andra språk

Mer information

Tysk: __ bj_ __ __ __ Kk Engelska: Bottenfärg: vit på vita partier på på färgade partier enl. resp. färg
Engelsk: Tyska:
Finska : Ögonfärg: enl. resp. färg
  Norska: Klofärg: färglös
Danska:
 

Kommentar

Rhinsk scheck är en kombination av broknings- och japananlaget.


Idealisk rhinsk scheckteckning. Bild från Nordisk Kaninstandard.

Vanliga teckningsfel:
- Ojämna eller avbrutna färgade partier
- Sammanvuxna fläckar
- För få (färre än 6) eller för många (fler än 10) sidofläckar
- Fläckar på buken
- Avsaknad av kindfläck
- Vita fläckar i teckningen
- Stark dominans av en färg


Ur standarden:
Färg
Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul som hos Japaner. Alla teckningar skall ha två färger i jämn blandning. Således skall "fjärilen", "ögonringen", öron och "ålstreck" vara blandade med någorlunda samma antal fläckar i var färg. Sidofläckarna kan vara enfärgade med lika stort antal fläckar i var färg, eller de enskilda fläckarna kan vara tvåfärgade. Kindfläckarna skall antingen vara tvåfärgade eller så skall de två fläckarna ha var sin färg. I stort får ingen av de två färgerna dominera över den andra.

Huvudets teckning
Teckningen består av "fjärilen", "ögonringarna", "kindfläckarna" och öronfärgen.
Fjärilen har "vingar" som skall täcka överläppen till mungipan. Från vingarnas samlingspunkt skall det inte för långa, avrundade hornet, sitta mitt på nosryggen .Ögonringen som omsluter ögat utan avbrott skall vara regelbundet oval. Kindfläcken sitter väl åtskild nedanför och något bakom ögonringen. Öronen är färgade i hela sin längd och färgen skall avgränsas så skarpt som möjligt vid öronroten.

Kroppens teckning
Denna består av ålstreck och sidofläckar. Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladet till svansspetsen. Sidofläckarna sitter på sidorna av kroppens bakre halva och skall vara symmetriskt fördelade på båda sidor. Minst sex till tio fläckar på var sida. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra. Enstaka fläckar på buken, svansens undersida och benens insida är inget fel.
- Skaf

Bilder
(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Normalpälsad

Fuchs

bild saknas

Rex

 bild saknas

Lejonhuvad

bild saknas
 

Satin

bild saknas
 

Teddy

bild saknas

Ungar

bild saknas

Rygg

 

     
     
 

Denna sida uppdaterades senast 150117

 

Till hemsidan