Japantecknad egern/vit

Färgkoder

Namn på andra språk

Mer information

Tysk: achi_ bj_ cc dd G_
achi_ bj_ cc dd gg
achi_bj_ cc dd go_
Engelska: Lilac Magpie Bottenfärg:
Tyska: Ögonfärg:
Finska : Klofärg:
Engelsk: A_ bb cchd dd ej_
aa bb
cchd dd ej_
a
t_ bb cchd dd ej_
Norska:
Danska:

Kommentar

Japanteckning är godkänt både i viltfärgad och enfärgad variant. Färgen förekommer även som otter och kan vara väldigt svår att skilja från de två andra varianterna. De viltfärgade blir normalt bäst i färgen då enfärgade kan få mask (som på en madagaskar) och göra teckningen lite diffus.
Hos den vita japanvarianten är den chinchillanlaget som reducerat den gula färgen. Den enfärgade varianten lämnar ofta en tydlig mask i ansiktet, som på en sallander. Därför är även här den viltfärgade varianten bäst.
Även zobelanlaget reducerar gul färg men här syns ofta en tydlig zobelteckning i ansiktet. Resultatet blir en siames med japanteckning, dessa kan vara mycket svåra att skilja från en sallander med japanteckning.
Kan ha rubinglans i ögonen.

Vad säger färgkoden?
achi_bj_ cc dd G_
I just denna kod är färgen viltfärgad, men japanteckning kan även förekommer som enfärgad (gg) pch otter (go_).
Det som skiljer denna färg från viltgrå är att:
- Den är japantecknad, den svarta färgen (eumelanin) produceras i oregelbundna partier och övriga kroppen som saknar produktion av eumelanin blir gul av feomelanin. Detta ger gul/svart japantecknad.
- Den är även chinchilla, vilket innebär att produktionen av gult pigment (feomelanin) saknas och de gula partierna blir helt vita. Detta ger vit/svart japantecknad.
- Den är brun, vilket innebär att brunt eumelanin produceras istället för svart och de mörka partierna blir därför bruna. Det ger vit/brun japantecknad.
- Den är även blå, vilket innebär att all färg späds ut och de bruna partierna blir lilaaktiga.

Kan förväxlas med:
Siames/egern japantecknad, detta är en variant där det istället är zobelanlaget som reducerar den gula färgen och kaninen är egentligen inte äkta vit/egern japan. En siamesjapan kan man känna igen på att den har viss siamesteckning. Dock kan kanske även en enfärgad vit/egern japan se ut så då det ju genetiskt är en japantecknad sallander. Siamesjapaner kallas ibland för zobeljapan, detta är ett lite missvisande namn då det inte är en zobel med japanränder utan en siames.
 

Bilder
(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Normalpälsad

Fuchs

bild saknas

Rex

Lejonhuvad

bild saknas
 

Satin

bild saknas
 

Teddy

bild saknas
 

Ungar

bild saknas

Japantecknad siames/egern

Dessa är zobel istället för chinchilla och eftersom zobelanlaget liksom chinchillaanlaget reducerar gul färg så blir en japantecknad kanin siames, med japanteckning.
     
     
 

Denna sida uppdaterades senast 150906

 

Till hemsidan