Chinchilla

Färgkoder

Namn på andra språk

Mer information

Tysk: achi_ B_ C_ D_ G_ Engelska: Chinchilla Bottenfärg: så mörkt blågrå som möjligt
Engelsk: A_ B_ cchd_ D_ E_ Tyska: Chinchilla
  Finska : Chinchilla Ögonfärg: brun
Norska: Chinchilla Klofärg: brun
Danska: Chinchilla
 

Kommentar

Detta är alltså som en viltgrå utan gult pigment (feomelanin). All den gulaktiga färgen som på viltgrå finns i viltzonerna och i mellanfärgerna på täckhåren är ersatt med vitt. Detta innebär även att anlaget endast blir syndligt på färger med gult pigment (feomelanin), tex. i viltzonerna hos otter (som då blir white) eller hos madagaskar (som då blir sallander). En färg som är helt färgas av eumelanin (tex, svart) kommer att förbli svart trots att den har chinchillaanlag.
Chinchilla kan lätt förväxlas med viltzobel, som inte är en godkänd färg.
Chinchillaanlaget (
achi) är dominant över zobel (am), ryssteckning (an) och vit rödögd (a) som alla ligger på samma locus. En chinchilla kan därför ha anlag för dessa utan att det syns. Detta innebär även att chinchillaanlaget bara behöver nedärvas från ena föräldern för att en avkomma ska kunna bli chinchilla, så länge andra föräldern kan nedärva någon av de andra tre generna på A-locuset.

De raser som främst förknippas med denna färg är Stora- och Lilla Chinchilla.

Vad säger färgkoden?
achi_ B_ C_ D_ G_
Det som skiljer denna färg från grundfärgen viltgrå är att den har anlag för chinchilla. Detta anlag stoppar bildandet av gult pigment (feomelanin). All mellanfärg och zoner som normalt är gula eller cremefärgade blir istället helt vita.

Vad bör man inte para med (inom rasavel)?
Chinchilla bör man absolut undvika att para med zoblar och siameser eftersom det innebär att man blandar in zobelanlaget på A-locus som kan lägga sig dolt bakom chinchillaanlaget som är med dominant. Detta innebär att man i senare generationer kan få de icke godkända färgen viltzobel som kan vara förrädiskt lik chinchilla, man kan med andra ord hamna i en situation där man tror att man avlar på chinchilla med i själva verket har viltzoblar. Även ryssanlaget bör undvikas, däremot är vit rödögd ok.
Chinchilla bör inte heller paras med bruna färger som havanna eller egern, då chinchilla inte är godkänd i någon brun form.
Järnfärg bör undvikas då det senare kan ge järnchinchilla.

Vanliga färgfel:
Brunaktig ton i färgen (skulle kunna tyda på att kaninen i själva verkat är viltzobel).
Svag schattering eller diffus mellanfärg.


Kan förväxlas med:
Viltzobel

 

Ur Standarden

"Håren är bältvis indelade. Utifrån följer efter svarta hårspetsar ett vitt till klart vitt bälte, efterföljt av ett svart till gråsvart bälte. Därefter följer ett ljusgrått till vitt bälte (mellanfärg) och håren slutar med bottenfärgen som är mörk blågrå.
Täckfärgen består alltså av vit till blåvit grundfärg med svarta hårspetsar, helhetsintrycket skall vara lysande grå ton som bakgrund till de svarta hårspetsarna. De svarta hårspetsarna får inte vara jämnt fördelade, vilket ger djuret en jämn grå färg, utan hårspetsarna skall forma sig så att den karaktäristiska schatteringen starkt framträder. Schatteringen har en viss benägenhet att avta på djurets framkropp, ju längre fram schatteringen bibehålls, desto bättre är färgen. Idealet är en flammande schattering från svansroten till nackkilen. Öronen är kantade med svart. Ungarna kan vid det första hårbytet ha ett brunt skimmer, men efter denna fällning skall den bruna tonen i färgen vara borta.
Chinchilla har viltanlag och är därför vit i nosen, på buken, svansens undersida, benens insidor, käkarnas kant samt en ring runt ögat. Nackkilen är vit till ljusgrå och skall vara så kort som möjligt. Svagt markerade ljusa strimmor på frambenen är inget fel.
Hårens mellanfärg skall vara ca 0,5 cm bred, ljusgrå till vit och skarpt avgränsad såväl uppåt som nedåt" - Skaf

 

Bilder
(klicka på bilderna för att se dem i större format)

Normalpälsad

Bild på rasen Lilla Chinchilla och på en chinchillafärgad hermelin.

Fuchs

Rex

Lejonhuvad

Satin

 

Teddy

bild saknas

 

Ungar

Bältesindelning & bottenfärg

Bra (tv) och dålig (th)
Buk

Normalpäls vs. rex

Jämförelse

Chinchilla vs. viltzobel (rex)

Jämförelse

Viltgrå vs. chinchilla
 
     
 

Denna sida uppdaterades senast 160916