Färger som styrs av B-locus
Här kan du läsa om järnfärg, japanteckning och rhönteckning.
B-locus styr gul färg (eller snarare reducerad produktion av andra pigment) och bestämmer hur färgen ska vara fördelad på kaninen, mutationen b är ett anlag som gör att grundfärgen inte går hela vägen ut till hårspetsen utan ersätts av gul färg på vägen ut. Detta beror på en reducerad produktion av färgämnet eumelanin (svart och brunt pigment), därför blir den gula färgpigmentet feomelanin mer tydligt. På en enfärgad gul kanin ser man grundfärgen i ansikte, buk, ben och sidor pga. pälsen är kortare där. Det ger upphov till slöjan på till exempel madagaskar. Men på B-locus har även två andra anlag muterat; järnanlaget (Be) och japananlaget (bj), som ni kan läsa om här.

fet stil = godkända färger i nordisk kaninstandard
blå färg =  koder

Klicka på bilderna för fler bilder och information om färgen!

Viltfärg
G_, har viltzoner och bältesindelade strån

Enfärgat
 
avsaknad av viltfärg och viltzoner, gg

Otter
avsaknad av viltfärg (har viltzoner), gogo el. gog

 

Järnfärg
- enkel uppsättning
Be på B-locus
Enda färggenen som muterat på dominanta B. Är en sk. intermediär gen som ger utslag både i enkel och dubbel uppsättning. Anlaget gör att bältet med den gula mellanfärgen blir tunnare, även viltzonerna blir mörkare, tex. blir järnblå som en blandning mellan viltblå och blå. Detta anlag kan förkomma i kombination med alla anlag på A-locus Tex. järnfärgad chinchilla. Då anlaget ligger B-locus (som även ger gul färg b) och är dominant över b, så kan järnfärg inte förekomma i kombination med gul färg. Däremot kan järngrå kaniner dölja gulanlag (Beb) och dessa blir i regel mörkare i färgen. e=eisengrau (stålgrå).

 

 

 Anlaget får endast en synlig verkan på kaniner med viltzoner.
Kan ej förekomma i gula varianter då bb som ger gul färg inte ger utrymme för Be.

Enfärgade kaniner är utseendemässigt opåverkade av järnanlaget. Man kan för att förtydliggöra att järnfärg ligger dolt säga "enfärgad järngrå" om den svarta, "enfärgad järnblå" om den blå osv.

Här blir det viltzonerna som blir mörkare.

Svart

Järngrå
A_ Be_ C_ D_ G_

Svart
(enfärgad järngrå)
A_ Be_ C_ D_ gg

aa B_ C_ D_ Es_

Järnotter
A_ Be_ C_ D_ go_

Brun

Järnbrun
A_ Be_ cc D_ G_

Havanna
(enfärgad järnbrun)
A_ Be_ cc D_ gg

aa bb C_ D_ Es_

Järnotter brun
A_ Be_ cc D_ go_

at_ bb C_ D_ Es_

Blå

Järnblå
A_ Be_ C_ dd G_

Blå
(enfärgad järnblå)
A_ Be_ C_ dd gg

aa B_ C_ dd Es_

Järnotter blå
A_ Be_ C_ dd go_

at_ B_ C_ dd Es_

Brun/Blå

Järnegern
A_ Be_ cc dd G_

Egern
(enfärgad järnegern)
A_ Be_ cc dd gg

aa bb C_ dd Es_

Järnotter egern
A_ Be_ cc dd go_

at_ bb C_ dd Es_

Gul

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg!

Gul/Brun

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Gul/Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Gul/Brun/Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Fler järnfärgsvarianter:  
Järnröd A_ Be_ C_ D_ G_
y1y2y3 (viltröd med järnanlag)

Järnzobel am_ Be_ C_ D_ G_ (viltzobel med järnanlag)

Järnchinchilla achi_ Be_ C_ D_ G_ (chinchilla med järnanlag)

Varför kan en gul kanin inte vara järnfärgad?
Järngrå och gul färg ligger båda på B-locus och järngrå är dominant över gult. En järngrå kan alltså ha anlag för gult dolt, men en gul kan inte ha järnanlag.

 


 

Järnfärg
- dubbel uppsättning
BeBe på B-locus
När anlaget förkommer i dubbel uppsättning förstärker den grundfärgen så mycket att den helt kommer att se ut som
grundfärgen. Eftersom anlaget för gult (b) ligger på samma locus så kan dessa kaniner inte ha anlag för gult. e=eisengrau (stålgrå).
 

 

Dessa blir så pass mörka att de antar sin grundfärg, dvs. den svarta ser svart ut. Svårt att namnge de tre andra varianterna då tex. viltbrun ju är en helt annan färg.

Enfärgade kaniner är utseendemässigt opåverkade av järnanlaget. Man kan för att förtydliggöra att järnfärg ligger dolt säga "enfärgad viltsvart" om den svarta osv.

Även här får viltzonerna samma färg som grundfärgen. Kaninen ÄR ottertecknad men eftersom teckningen har samma färg som resten av kroppen så syns den inte utan den svarta varianten ser t.ex helt svart ut.
Svårt att namnge dessa färger.

Svart

Viltsvart
A_ BeBe _ C_ D_ G_

Svart
("enfärgad viltsvart")
A_ BeBe _ C_ D_ gg

aa B_ C_ D_ EsEs

Otter viltsvart
A_ BeBe _ C_ D_ go_

at_ B_ C_ D_ EsEs

Brun

"Viltsvart brun"
A_ BeBe _ cc D_ G_

A_ bb C_ D_ EsEs

Havanna
A_ BeBe _ cc D_ gg

aa bb C_ D_ EsEs

"Viltsvart otter brun"
A_ BeBe _ cc D_ go_

at_ bb C_ D_ EsEs

Blå

"Viltsvart blå"
A_ BeBe _ C_ dd G_

A_ B_ C_ dd EsEs

Blå
A_ BeBe _ C_ dd gg

aa B_ C_ dd EsEs

"Viltsvart otter blå"
A_ BeBe _ C_ dd go_

at_ B_ C_ dd EsEs

Brun/Blå

"Viltsvart egern"
A_ BeBe _ cc dd G_

A_ bb C_ dd EsEs

Egern
A_ BeBe _ cc dd gg

aa bb C_ dd EsEs

"Viltsvart otter egern"
A_ BeBe _ cc dd go_

at_ bb C_ dd EsEs

Gul

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg!

Gul/Brun

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Gul/Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Gul/Brun/Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

 

Japananlag (gul)

bj på B-locus
Läs mer om hur japananlaget fungerar längre ner på sidan!
 

 

Den gula färgen och färgen den kombineras med delas upp i varsina partier. Tex. så är ju den gul/blå japanen genetisk isabella japan.

Förekommer även på enfärgade och är godkänt både som vilt- och enfärgat. Hos dessa kan man även ana mask och slöja som hos enfärgade gula.

Förekommer även på ottertecknade. Ej godkända i standarden men kan vara svåra att skilja från den viltfärgade varianten.

Svart

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Brun

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Brun/Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Gul

Japantecknad svart/gul
A_bj_ C_ D_ G_

Japantecknad svart/gul (enfärgad)
A_bj_ C_ D_ gg

Japantecknad svart/gul (otter)
A_bj_ C_ D_ go_

Gul/Brun

Japantecknad brun/gul
A_bj_ cc D_ G_

Japantecknad brun/gul
(enfärgad)
A_bj_ cc D_ gg
Japantecknad brun/gul (otter)
A_bj_ cc D_ go_

Gul/Blå

Japantecknad blå/gul
A_bj_ C_ dd G_

Japantecknad blå/gul (enfärgad)
A_bj_ C_ dd gg
Japantecknad blå/gul (otter)
A_bj_ C_ dd go_

Gul/Brun/Blå

Japantecknad egern/gul
A_bj_ cc dd G_

Japantecknad egern/gul (enfärgad)
A_bj_ cc dd gg
Japantecknad egern/gul


Tre teckningar med japananlag finns godkända, "traditionell" japanteckning, rhönteckningen och gepard. Teckningarna finns att läsa om nedan:

Teckningarna styrs av allelen bj på B-locus. Den uppträder på gula* färger och fördelar grundfärgen (svart, blått, brunt eller egern) i oregelbundna fält över kroppen. En isabella blir t. ex. gul/blå-tecknad.
I kombination med chinchillaanlaget
achi eller zobelanlaget am blir de gula fälten istället vita då dessa anlag reducerar gul färg. Dock är det bara achi som ger de "äkta" vita teckningarna. En vit/svart-tecknad som är zobel kan istället kallas siames/svart japan, det är då istället en zobelsiames med japanteckning
.
Japan-allelen är dominant över b och därför kan en gul kanin ej ha dolt anlag för japan. Dock kan en japantecknad kanin ha så lite japanteckning, det räcker med en liten liten fläck på ett undanskymt ställe, att den ser gul ut (t.ex. viltgul). Teckningen syns både i enkel (bjb) och dubbel (bjbj) uppsättning.

Japanteckning:

En bra japantecknad kanin ska ha så regelbundna mörka fält som möjligt, som är uppdelade i rutor över kroppen, huvudet ska helst vara uppdelat så att ena halva är mörk (svart, blå, brun eller egern) och andra ljus (gul eller vit). Örat på den ljusa halva ska vara mörkt och vice versa. Den ras om främst förknippas med japanteckning är Japaner.

Ur standarden:

Färg
Svart och gul till rödgul. Den rödgula starkt lysande färgen bör föredragas framför den ljusgula. Båda färgerna är tillåtna.

Huvudets och bröstets teckning
På svart/gul Japan är det ena örat svart och det andra gult. Huvudet är svart på den halva där örat är gult och omvänt gult på den halva där örat är svart.
På svart/gul Japan fördelar sig teckningen på bröstet på motsvarande sätt som för huvudet. Bröstet är gult på den sida där huvudet är svart, respektive svart på den sida där huvudet är gult. Teckningen på benen fördelar sig likaså; svart ben under gul brösthalva och gult ben under svart brösthalva.

Kroppens teckning
Kroppen skall ej ha för smala bälten, av de två färgerna, minst tre på var sida, idealet är fyra på var sida. Dock kan tre bälten på den ena sidan och fyra på den andra accepteras. På ryggen fördelar sig färgerna så, att ett gult bälte på ena sidan, möter ett svart bälte på andra sidan och omvänt.

Färgerna i de enskilda partierna eller bältena skall vara klara. Idealet är att färgerna i bältena fortsätter på buken, men en svagt färgad buk kan accepteras, då idealteckningen är mycket svår att uppnå. Vita, mindre partier, på buken eller vit buk samt vitt på svansens undersida kan förekomma hos Japaner med viltanlag, detta betraktas inte som fel.
För övriga färgkombinationer gäller motsvarande teckning.

Ögonfärg och klofärg; se resp. färgsida för japanteckningarna.


Idealiska japanteckningar. Bild från Nordisk Kaninstandard.


Övertecknad japanteckning med för mycket svart teckning.


*Dock kan otydliga japantecken synas i viltfärgen och viltzonerna på viltfärgade och ottertecknade kaniner med japananlag. Se bilden nedan:

 

Rhönteckning:

Rasen rhön godkändes i Norden 2010 och därmed kom en ny teckning in i standarden. Teckningen påminner om den välkända japanteckningen, men idealet ser ut på ett annat sätt. Medan japanteckningens ideal är att ha mörka regelbundna större fält som i rutor så ska röhnteckningen vara med jämnt spräcklig över kroppen. Teckningen är alltid vit/svart och färgkoden är densamma som för vit/svart japantecknning.

Ur standarden:

Teckningen består av fläckar, ränder och stänk som är jämt fördelade över hela kroppen. Huvud, öron och ben är också unkluderade. Svansen kan också vara enfärgad.

Färg
Grundfärgen är vit medan teckningsfärgen varierar från grå till svartgrå. Ju intensivare och klarare färgerna är desto bättre är den enhetliga färgbilden.
Ögonfärg: brun
Klofärg: hornfärg. En tass kan också ha olikfärgade klor. Ofärgade klor på vita tassar och ljusa klor på ljusa tår.

Gepard
Dessa är rödgula med små svarta prickar över kroppen. Detta är inget nytt fenomen utan teckningen uppstår när japananlaget (bj) kombineras med brokningsanlaget (K). Gepardkaninerna som visas upp är undertecknade manteltecknade, dvs. de har väldigt lite vit teckning som ofta bara syns på mage och ben. I kombination med anlaget K uppträder japanteckningen i små prickar istället för i större fält, vilket gör att kaninen blir småprickig över kroppen. Nedan visas bilder på hur prickarna kan se ut, detta är dock kaniner med mycket mer vit teckning än de 'geparder' som visats upp. Endast varianten gul/svart är godkänd och teckningen är endast godkänd på rasen Rex.
Gul/svart

Gul/brun (satinrex)

 


 

Japananlag (vit)

achi på A-locus & bj på B-locus
Här verkar japananlaget tillsammans med chi-anlaget. Chi-anlaget reducerar gul färg så att de gula partierna blir vita. bj-anlaget kan även på detta sätt förkomma i kombination med aam och och orsaka färger som liknar vit japan.

 

 

Den vita färgen och färgen den kombineras med delas upp i varsina partier.

Förekommer även på enfärgade och eftersom det är madagaskar som kombineras med chinchilla så blir det sallander med japantecken.

Förekommer även på ottertecknade.

Svart

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Brun

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Brun/Blå

Ingen möjlig färg!

Ingen möjlig färg! Ingen möjlig färg!

Gul

Japantecknad svart/vit
achi_ bj_ C_ D_ G_

Japantecknad svart/vit (enfärgad)
achi_ bj_ C_ D_ gg

Japantecknad svart/vit (otter)
achi_ bj_ C_ D_ go_

Gul/Brun

Japantecknad brun/vit
achi_ bj_ cc D_ G_

Japantecknad brun/vit (enfärgad)
achi_ bj_ cc D_ gg
Japantecknad brun/vit (otter)
achi_ bj_ cc D_ go_

Gul/Blå

Japantecknad blå/vit
achi_ bj_ C_ dd G_

Japantecknad blå/vit (enfärgad)
achi_ bj_ C_ dd gg
Japantecknad blå/vit (otter)
achi_ bj_ C_ dd go_

Gul/Brun/Blå

Japantecknad egern/vit
achi_ bj_ cc dd G_

Japantecknad egern/vit (enfärgad)
achi_ bj_ cc dd gg
Japantecknad egern/vit (otter)
achi_ bj_ cc dd go_

Läs mer om japanteckning under gul japan i tabellen ovan.
 

Till hemsidan